OBCHODNÍ PODMÍNKY

Každý zákazník nese odpovědnost za vlastní výběr materiálu. Pokud je zvolen materiál nevhodný vzhledem k potřebě zákazníka, popřípadě zákazník obsluhujícímu při koupi nesdělí důležité informace, nenese prodávající za nevhodnost volby odpovědnost. Je nutno dbát zejména na správný účel použití zakoupeného materiálu, jeho předpokládanou životnost a prostředí, v němž bude užíván. Při každé individuální objednávce na dovoz materiálu je nutné složit zálohu ve výši 70% z celkové ceny materiálu. Vzhledem k tomu, že společnost ASSO s.r.o. je přímým dovozcem, snaží se o co nejkratší dodací lhůty. Od data, kdy je zboží výrobcem připraveno k odběru, je dodací lhůta cca 3 - 4 týdny, není-li stanoveno jinak.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Snažíme se pečlivým výběrem výrobců nabízet takové materiály, které splňují nejvyšší měřítka jakosti platné v EU. V případě reklamací jsou pro nás závazné právní předpisy platné v ČR. Na výrobek se poskytuje záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho prodeje. Reklamaci lze uplatnit na prodejně, kde byl materiál zakoupen. K reklamaci je třeba bezpodmínečně doložit doklad o koupi – prodejní doklad nebo fakturu a samotný vzorek materiálu s reklamovanou vadou. Neexistence dokladu o koupi neumožňuje posoudit včasnost reklamace a oprávněnost nákupu. Záruční doba začíná běžet okamžikem prodeje. Reklamační nároky se řídí Občanským zákoníkem a spočívají v přiměřené slevě z ceny výrobku, výměně materiálu ( tento postup je podmíněn atestací v TZÚS Plzeň ) nebo v právu odstoupení od kupní smlouvy. Každá oprávněná reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího podání. Reklamovat lze pouze materiál, který nebyl použit. Záruka se nevztahuje na zánik životnosti materiálu nadměrným používáním nad rámec předpokládaného užití či nevhodným použitím materiálu v daném prostoru a používáním v rozporu se stanoveným účelem.

Reklamační řád společnosti ASSO s r.o. je k dispozici na prodejně Újezd 599/3, Malá Strana.