Společně a udržitelně pro lepší planetu

Italský průmysl keramických obkladů a dlažeb snižuje dopad svých výrobků a průmyslových procesů na životní prostředí
v celém dodavatelském řetězci. Používání přírodních surovin, které splňují mezinárodní normy v oblasti ochrany zdraví a biologické rozmanitosti, znamená, že prodejci, designéři a koncoví uživatelé si mohou být jisti,
že materiál je bezpečný pro člověka i životní prostředí.

Proto u nás naleznete jen takové materiály, které splňují nejpřísnější mezinárodní normy. 

ASSO pro zdravé bydlení a zdravou planetu.

Proč italskou keramiku od ASSO?

Ze země pro Zemi 🌏 

Italské keramické výrobky obsahují pouze kontrolované, recyklované a recyklovatelné přírodní suroviny. Italský průmysl keramických obkladů a dlažeb snižuje dopad svých výrobků a průmyslových procesů na životní prostředí v celém dodavatelském řetězci. Používání přírodních surovin, které splňují mezinárodní normy v oblasti ochrany zdraví a biologické rozmanitosti, znamená, že prodejci, designéři a koncoví uživatelé si mohou být jisti, že materiál je bezpečný pro člověka i životní prostředí.


Z čeho se vyrábějí italské keramické výrobky? Italské keramické výrobky se vyrábějí z přírodních surovin, které se zpracovávají lisováním za sucha, vytlačováním nebo odléváním v případě sanitární keramiky. Průměrný keramický výrobek, který je reprezentativní pro italský keramický průmysl jako celek, se skládá převážně z vysoce kvalitních surovin a obsahuje jíl, živec, písky, kaolin a další přírodní materiály.

Výrobní proces založený na vodě, ohni a hlíně. Při mokrém mletí se keramická tělesa dlaždic mísí s 25-30 %1 vody získané z předchozích výrobních cyklů2. Následně se zpracovávají v rozprašovacích sušárnách, které využívají tepelnou energii zemního plynu, aby se získal zrnitý prášek připravený ke zhutnění v lisech a vypálení v pecích.

Všechny suroviny jsou sledovány a monitorovány. Závazek italského průmyslu keramických obkladů a dlažeb k udržitelnosti zahrnuje kontrolu původu nerostných surovin v celém dodavatelském řetězci. Společnosti vyrábějící keramické obklady vedou aktuální dokumentaci s názvy a složením složek výrobků uváděných na trh. Sledování surovin je podmínkou pro získání certifikátu ISO 17889-1, první mezinárodní normy certifikující udržitelnost keramických obkladů a dlažeb. 
 
Žádné suroviny nepocházející z chráněných oblastí Natura 2000. Suroviny používané pro výrobu italských keramických obkladů jsou vybírány zodpovědně. Žádné suroviny se netěží v oblastech Natura 2000, což je síť chráněných území vytvořená Evropskou unií za účelem ochrany biologické rozmanitosti.

Spojenec pro zdravé a bezpečné životní prostředí. Stavební materiály a nábytek mohou obsahovat škodlivé látky, jako jsou těkavé organické sloučeniny (VOC), azbest a rtuť, které mají negativní vliv na kvalitu vzduchu v interiéru. Italské keramické obklady jsou vždy bezpečnou volbou, protože jsou vyráběny výhradně z přírodních surovin. Vytvářejí bezpečné obytné prostory a jsou způsobilé pro získání kreditů v systémech hodnocení udržitelnosti ekologických budov, jako jsou LEED, BREEAM, WELL a CAM.

Jak je to s materiály pro pokládku keramických obkladů a dlažeb? Při pokládce italských keramických obkladů a dlažeb se používají materiály šetrné k životnímu prostředí a neznečišťující životní prostředí. Cementová lepidla používaná k instalaci všech typů obkladů a dlažeb jsou vyrobena z prášku na bázi křemičitého písku a vody, jak je uvedeno na etiketách jednotlivých sáčků.

Vyrobeno z hlíny, s úctou k Zemi. V italském průmyslu keramických obkladů se neplýtvá ničím. Veškerý nevypálený a vypálený odpad ze zpracování, nekvalitní výrobky, prach, úlomky a kaly jsou využity a vráceny zpět do výrobního cyklu, což přináší výhody pro životní prostředí a řízení celého dodavatelského řetězce. To je přínosem pro celé odvětví z hlediska udržitelnosti, protože šetří nerostné zdroje a snižuje emise spojené s těžbou a přepravou materiálů.

© 2023 ceramica.info 
ZDROJE:  Keramický plán pro rok 2050,  Brožura o hodnotách keramiky 2021,  STUDIE LCA 2020