PROČ JE KVALITA SLUŽEB DŮLEŽITÁ ?

Protože dle vyhodnocení naší Politiky jakosti stále dochází k chybným a neodborným instalacím výrobků a to nejen v oblasti stavební keramiky, ale i sanitární keramiky a baterií.


Proto klademe důraz na odbornou montáž, konečný výsledek a dobrý pocit z efektivně vynaložených finančních prostředků.

Spojili jsme se s kvalifikovanými odborníky - živnostníky a společnostmi, abychom vám zajistili komplexní služby a to od architektonického návrhu až po realizaci. 

Základní cíl společnosti ASSO s.r.o. spočívá v maximálním plnění požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování spokojenosti zákazníka a přinášení nových a materiálů inovativních postupů v oblasti keramického průmyslu.

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme: 

 • komplexní pokrytí požadavků zákazníka v oblasti designu a kvality materiálů

 • posunutí standardů běžně poskytovaných služeb

 • zdokonalování logistických služeb a zkracování termínů dodávek při individuálních dovozech

 • vysokou úroveň obchodně technického poradenství a klientského servisu 

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje:

 • spolupracovat s kvalitními dodavateli dodavateli, kteří dokáží nejlépe splnit představy našich klientů

 • k dodržování zákaznicky orientovaného přístupu

 • zdokonalovat všechny procesy ve společnosti

 • dodržovat právní, bezpečnostní a smluvní předpisy

 • na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat roční cíle kvality

 • zahrnovat do nabídky ekologické výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí

 • dodržování smluvních a obchodních podmínek, poskytování pravdivých informací

Od našich zaměstnanců očekáváme:

 • profesionální přístup

 • zvyšování odborné způsobilosti a aplikaci nastaveného systému v praxi

 • vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce

 • pochopení požadavků zákazníka a zákaznicky orientovaný přístup k práci

 • dodržování požadavků systému řízení kvality

 • rozvíjeních obchodních dovedností a jazykové způsobilosti

 • dodržování firemní etiky

 • vytváření přátelské atmosféry ve společnosti

Od našich dodavatelů vyžadujeme:

 • vysokou úroveň výrobků a jejich kvalitu

 • dodržovat a zlepšovat systém řízení - od příjmu objednávky, zpracování až po vyskladnění zboží

 • dodržovat termíny včetně lhůt dodávek zboží

 • výrobu šetrnou k životnímu prostředí

 • certifikované výrobky

 • dodržování obchodních vztahů a smluv