Průvodce obklady a dlažbou

Aneb co byste měli vědět, než se k nám vydáte……

Na začátku vašeho správného výběru materiálu, by mělo být rozhodnutí k jakým účelům a do jakých prostor je vámi požadovaný materiál určen. Vše ostatní můžete nechat na nás, rádi Vás povedeme tím správným směrem.
Slovníček pojmů, které Vám pomohou ve Vašem výběru:
 • COTTO je tradiční cihelný materiál pro obklady a dlažby převážně do interiéru. Jeho povrch je třeba ošetřit impregnací nebo vosky tak, abychom docílili požadovaných vlastností. Tento materiál jek dispozici v tažené a ručně vyráběné variantě.
 • FORMÁTOVÁNÍ  je zabroušení všech hran na přesný rozměr.
 • GLAZOVANÁ KERAMIKA je dlaždice pokrytá vrstvou glazury, která vytváří estetický dojem. Je určena pro vnitřní použití a je možno vybírat ze široké škály barev.
 • GRES PORCELLANATO je slinutá keramika s minimální nasákavostí vhodná pro exteriér i interiér, schopná snášet vysokou zátěž.
  Lze použít jako obklad i dlažbu.
 • KALIBRACE je třídění materiálů dle velikosti jednotlivých dlaždic a liší se dle výrobce.
 • KLINKER  je cihelná dlažba pálená při vyšší teplotě s příměsí písků. Je vhodná pro exteriér.
 • MOZAIKA je maloformátový materiál, který je sestaven a nalepen na mřížce, což umožňuje snadnou manipulaci a následnou pokládku. Může být keramická, skleněná, cihelná, kamenná, kovová, dřevěná ..…
 • MRAZUVZDORNOST je vlastnost materiálu snášet teploty pod bodem mrazu.
 • NASÁKAVOST je udávána v procentech a vyjadřuje pórovitost materiálu.
 • ODOLNOST PROTICHEMICKÝM VLIVŮM  je odolnost proti kyselinám a je vyžadována v chemických a tiskařských provozech.
 • ODOLNOST PŘI ČIŠTĚNÍ je odolnost proti čistícím prostředkům a nízko nasyceným kyselinám .
 • OTĚRUVZDORNOST (značka PEI) je udávána zkouškou, která určuje odolnost povrchu glazovaných dlaždic proti poškrábání a je hodnocena stupněm 1-5. Dle dnes platných norem se uvádět nemusí.
 • PROTISKLUZ je stanovení charakteristiky povrchu pro použití materiálu v exteriéru nebo ve veřejných prostorách související s vodním režimem s přihlédnutím k bezpečnosti provozu. Je vyjádřen písmenem R.
 • REKTIFIKACE je dodatečné přesné formátování, kterým se upravuje deklarovaný rozměr materiálu a je u každého výrobce jiný. Např. rozměr materiálu 60 x 60 cm může mít po rektifikaci rozměr 59,4 x 59,4 cm
 • ROZMĚROVÁ ODCHYLKA  vzniká při výpalu z důvodu odlišných vlivů prostředí. Materiál proto může vykazovat rozměrové odchylky od standardně udávaného rozměru, např. v katalogu je uveden deklarovaný formát 333 x 333 mm. Skutečně dodané dlaždice však mohou být v rozměrech od 327 do 339 mm. V jednom balení mohou tolerance rozměrů činit dle normy ± 0,5%. U formátu 333 x 333mm může být rozdíl až ±1,67 mm. Tzn., že celkový rozdíl mezi dolní a horní hranicí normy může u tohoto rozměru činit až 3,34 mm.
 • TENKOSTĚNNÝ MATERIÁL - SLIM je materiál, který je vyráběn v tloušťce od 3mm až po 6mm a vykazuje stejné technické parametry jako gres. Je možné jej použít jako dlažbu i obklad, pro exteriér i interiér.
 • TONALITA  neboli barevnost povrchu obkladu či dlažby je označována číslem na obalu a může se lišit od vystaveného vzorku, podle výrobní šarže a to směrem k sytějšímu nebo světlejšímu odstínu. Rozdíly v tonalitě mohou nastat při sestavování speciálních prvků k obkladu nebo dlažbě. Protože výroba těchto prvků je technologicky i často materiálově odlišná není možné dosáhnout naprosto stejného tónu jako u základní dlaždice.
 • TVRDOST je odolnost povrchu proti mechanickému poškození a je určena Mohsovou stupnicí tvrdosti 1-9. Stanovuje nám vhodnost použití materiálu pro určené prostory.
A pokud jste dočetli až sem, tak na konec něco málo o tom, jak se správně starat o vámi vybraný materiál.
Aby Vás radost z krásného keramického obkladu nebo dlažby neopustila ani po letech, je dobré se o ně i náležitě starat.
Z tohoto důvodu Vám doporučujeme chemické prostředky italské společnosti Fila, které Vám k tomu dopomohou.


obklady, dlažba a stavební keramika